Wat gebeurt straks met het oud papier? Wordt grofvuil naar de stort brengen gratis?

Midden-Groningen LogoNieuw beleid afvalscheiding: Informatieavond en 2e enquête

De gemeente wil tot een nieuw en eenduidig afvalbeleid komen. Hiervoor zijn al verschillende stappen genomen. Onder ander waren er gespreken met bewoners, met de gemeenteraad en met medewerkers van team reiniging. Verder heeft de gemeente een eerste enquête gehouden over de wensen van de inwoners van Midden-Groningen.
Deze informatie is verwerkt in een tweede enquête. Hierin leegt de gemeente een aantal mogelijkheden aan de inwoners voor met de vraag, de eigen voorkeuren daarin aan te geven.

Op dinsdag 11 september 2018 is deze nieuwe afvalenquête beschikbaar. Zij wordt via de website van de gemeente gepubliceerd. Verder liggen exemplaren klaar in de gemeentehuizen en dorpshuizen. Ook wordt de enquête naar 2000 geselecteerde ontvangers verzonden.

In verband met deze enquête organiseert de gemeente 2 informatieavonden. Doel hiervan is:

  • (nog) meer inzicht geven in hoe het zit met de afvalinzameling, het scheiden, de kosten de dienstverlening en wat dit allemaal oplevert
  • antwoord geven op vragen rondom deze onderwerpen.

De informatieavonden vinden plaats op:

  •     Dinsdag 11 september 2018 in MFC Ruitenvelder, Ruitenweg 39 in Froombosch.
  •     Woensdag 12 september 2018 in MFC de Menterne, Julianaplein 1 in Muntendam.
    De koffie staat beide avonden om 19.00 uur klaar. Begin is om 19.30 uur.

Meer informatie zie website gemeente