Lintjesactie 2021

Namens de Dorpsraad Zuidbroek wensen wij u een bijzonder voorspoedig en gezond 2022!

Kerstbomen 2021 IITussen Sinterklaas en Oud en Nieuw heeft de Dorpsraad op alle adressen in Zuidbroek een envelop met “het lintje” bezorgd. Als Dorpsraad vroegen wij u een boodschap, wens of idee op het lintje te schrijven. U kon het lintje ophangen in één van de kerstbomen op het plein  “Aant Woater”. Ruim tien procent van alle adressen heeft gereageerd. Wij zijn heel blij met het resultaat! 


Wat stond er op de lintjes?
Wij bekeken de lintjes en maakten een top drie van de meest genoemde onderwerpen

Op plaats 1:  Veiligheid
Er werden veel verschillende ideeën over veiligheid in het dorp gedeeld. Zoals beperking van de snelheid in het dorp door het invoeren van een 30-km zone. Andere ideeën waren: eenrichtingsverkeer, onderhoud van het trottoir zodat voetgangers veilig kunnen lopen en goede straatverlichting. 

Op plaats 2: Groenonderhoud
De wens voor meer groen in het dorp werd gedeeld. Daarnaast ook de wens om de huidige groenstroken, vijvers, havengebied, perken en pleinen beter te onderhouden. 

Op plaats 3: Wonen
De wens voor meer bouwkavels en woningen voor starters en senioren in het dorp.

Voor bovenstaande en alle andere reacties bijzonder dank inwoners van Zuidbroek!
Wat gaan wij als Dorpsraad doen met deze reacties?
Wij gaan in overleg met de gebiedsregiseur en de verantwoordelijke wethouder.
Herkennen en erkennen zij de opmerkingen? Zo ja; wat gaan we er aan doen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd onze website en Facebookpagina dan in de gaten. Hierop plaatsen wij updates van de ontwikkelingen. 

Met hartelijke groet,

Kees de Vries
Voorzitter Dorpsraad Zuidbroek

DELTA Fiber Netwerk – Glasvezel adviseur aan huis

Dorpsraad Zuidbroek doet mee aan de clubactie van Caiway en DELTA:
Iedereen, die zich via de clubactie-link van Caiway of DELTA als klant aanmeldt, ontvangt
€ 25,00 op zijn bankrekening. En de dorpsraad krijgt € 50,00 in de kas!

Per 2023 wordt onze subsidie jammer genoeg door de gemeente gehalveerd.
Hopelijk kunnen we dan mede dankzij u, die via een van de bovenstaande links zich voor glasvezel heeft aangemeld, in de toekomst mooie tradities als pakjesbezorgdag en andere activiteiten in Zuidbroek blijven mede financieren!

Glasvezel DELTA adviseurTijdens de glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk in Zuidbroek, Noordbroek en Meeden kunt u de komende tijd een adviseur bij je thuis op bezoek krijgen. De adviseur geeft meer uitleg over de glasvezelcampagne en kan op basis van uw huidige situatie en wensen uitleggen wat de voordelen van glasvezel zijn en welk abonnement het beste bij u past.

Als u vragen hebt over glasvezel en graag op afspraak advies wilt krijgen kan dit ook.

De adviseurs houden zich aan de regels van het RIVM en dragen herkenbare kleding met een zichtbare naambadge. Een afspraak inplannen kan via de volgende website: https://www.deltafibernetwerk.nl/adviesgesprek/aan-huis/

Bij interesse in glasvezel van Caiway of DELTA kunt u zich, zoals boven beschreven, uiteraard ook aanmelden via onze clubactie. Dit kan via deze links:

Aanmelden via Caiway: http://aklam.io/lXSQhy
Aanmelden via DELTA: http://aklam.io/mTJEBu

Adventsgroet

Beste Dorpsgenoten,

De leden van de Dorpsraad Zuidbroek helpen Kerstbal rooddeze week Post.NL met het bezorgen van een blanko envelop bij u.

Nou niet denken “staat niets op” en “hup kan wel bij oud papier”, alstublieft niet doen.

De envelop bevat leuke informatie voor u en voor de kerstbomen op het plein aan ‘t Woater.
Nieuwsgierig? Maak de envelop maar snel open en …..We hopen dat zoveel mogelijk dorpsgenoten mee willen doen aan dat wat u aantreft in de envelop!!!

Vriendelijk groet van de Dorpsraad Zuidbroek

Pakjesbezorgdag 2021

Pakjesbezorgdag Verloting 2021Zaterdag 4 december is het zover, dan vindt pakjesbezorgdag 2021 weer plaats! De route start om 10:00 uur en is 17:00 uur afgelopen.
Meer informatie over de route vindt u hier

Check door op de afbeelding hiernaast te klikken of er prijzen zijn gevallen op uw loten.

Pakjesbezorgdag FotocollageAls dorpsraad Zuidbroek ondersteunen wij al jaren financieel pakjesbezorgdag. Per 2023 wordt de subsidie aan de dorpsraad Zuidbroek jammer genoeg door de gemeente gehalveerd.

Wilt u ook dat de traditie pakjesbezorgdag en andere activiteiten in Zuidbroek niet verloren gaan?

Meld u dan aan voor glasvezel via dorpsraad Zuidbroek via de link onderaan dit bericht.
Voor elke aanmelding krijgt u €25 op de bankrekening en wij €50 in kas!
Hopelijk kunnen we dan mede dankzij u in de toekomst pakjesbezorgdag blijven mede-financieren!

Aanmelden bij Caiway: http://aklam.io/lXSQhy
Aanmelden bij DELTA: http://aklam.io/mTJEBu

Denk mee over de toekomst van onze leefomgeving – Perspectiefplan A7/N33-regio

Vanuit de Provincie Groningen wordt op dit moment in samenwerking met de gemeenten oostelijk van de stad Groningen een nieuw perspectiefplan ontwikkeld voor de toekomst van dit gebied.
Lees in de onderstaande tekst, op welke manier bewoners van dit gebied mee kunnen denken aan dit perspectiefplan. Deze tekst ontvingen wij via e-mail van de Provincie Groningen.

Logo Provincie GroningenWe willen een sterke en aantrekkelijke gemeente en provincie zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor eenieder die woont, werkt, onderneemt of onze gemeente en provincie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar.
Wat maakt onze gemeente en provincie nu aantrekkelijk en sterk?
Daar hebben we als gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en provincie Groningen gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio (het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met daarin plaatsen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten).

Eerste versie perspectief
De uitkomst van de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn staat in twee rapporten:

Hierin is in beeld gebracht hoe de economische kansen voor de regio gecombineerd kunnen worden met het behouden en mogelijk zelfs versterken van de mooie en karakteristieke kanten in de regio. Met als doel een sterke regio, waarin iedereen met veel plezier kan wonen, werken en recreëren.

Zoals het woord ‘perspectief’ al aangeeft, geven wij in het plan aan hoe wij tegen de regionale ruimtelijke en economische invulling aankijken. Dit is gebaseerd op de kansen die in de marktanalyse naar voren komen en de meningen, belangen en inzichten van verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarmee is gesproken.

Denkt u mee?
Via de website www.destemvanprovinciegroningen.nl kunt u online uw mening geven.

  • Wat is uw perspectief, uw mening? Want wij horen graag de mening van zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om het perspectief verder aan te scherpen. Dus denkt u met ons mee?

Vervolg
Het schrijven van het ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio kan niet zonder uw inbreng. Met uw reactie kijken we of en zo ja hoe we de eerste versie van het perspectief kunnen aanpassen/verbeteren. Alle reacties wegen mee in de verdere uitwerking en worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en provinciale staten.

Meer informatie
In januari 2022 organiseren wij inloopbijeenkomsten.
Informatie over data en locaties volgt.

Update: Tijdelijke huisvesting minderjarige asielzoekers in Zuidbroek

Bleidsadviseur wonen Nelleke Mulder, gemeente Midden-Groningen stuurde ons het volgende Gemeente Midden-Groningen Logobericht:

De opvang van asielzoekers staat al enige tijd onder druk. De toestroom is zo groot dat er in de aanmeldcentra in Budel en Ter Apel niet voldoende bedden beschikbaar zijn. COA heeft daarom alternatieve opvanglocaties gezocht. Motel Groningen Zuidbroek A7 is een van die locaties. COA heeft met de gemeente en de manager van het motel afspraken gemaakt over tijdelijke opvang. COA vangt in Motel Groningen Zuidbroek A7 sinds 12 oktober minderjarige asielzoekers op. De noodopvang betrof in eerste instantie een periode van een maand.
Na overleg tussen COA, gemeente en het motel is de opvangperiode verlengd tot 1 februari 2022.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Nelleke Mulder, beleidsadviseur wonen, via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0599 37 37 37).

Pakjesbezorgdag 2021 – De eerste brief van Sinterklaas

Zachtjes gaan de paardenvoetjes:
trippel, trappel, trippel, trap.
‘t Is het paard van Sinterklaasje:
stippe, stappe, stippe, stap.

Pakjesbezorgdag 2021 2e brief p1 Pakjesbezorgdag 2021 1e brief p1

Pakjesbezorgdag in Zuidbroek is dit jaar op zaterdag 4 december.
Begin november zal de eerste brief van Sinterklaas over wat er gaat gebeuren bij iedereen in de brievenbus zijn.
Maar – hij is ook hier alvast te lezen: klik op de de afbeedingen hiernaast. De pagina zal in een nieuw venster openen. Klik op de geopende pagina om te vergroten.

Heel veel dank aan alle sponsoren die de Pakjesbezorgdag mogelijk maken!

Tijdelijke huisvesting minderjarige asielzoekers in Zuidbroek

Gemeente Midden-Groningen LogoDe gemeente Midden-Groningen stuurde het volgende bericht:

De opvang van asielzoekers staat onder druk. De toestroom is zo groot dat er in de aanmeldcentra in Budel en Ter Apel niet voldoende bedden beschikbaar zijn. COA is naarstig op zoek naar locaties voor noodopvang. Evenementenhallen of leegstaande kantoorgebouwen zijn niet altijd per direct beschikbaar onder andere vanwege geplande beurzen of verbouw. Hotelkamers zijn per direct beschikbaar en daarom hebben bestuur en directie van COA vorige week besloten hotelkamers te huren voor noodopvang.

Motel Groningen Zuidbroek A7 is een van de locaties voor noodopvang. COA heeft hierover overleg gezocht met de gemeente en afspraken gemaakt met de manager van het motel. Het college heeft ingestemd met tijdelijke huisvesting van maximaal 30 personen. Het hotel stelt 15 kamers beschikbaar voor noodopvang en twee kamers voor de begeleiding. De kamers liggen in een aparte vleugel van het motel, waar ook zaalruimte is voor eten en recreatie. Ontbijt, lunch en diner zijn bij het arrangement inbegrepen. COA vangt in Motel Groningen Zuidbroek A7 minderjarige asielzoekers op. De eerste mensen betrekken 12 oktober hun kamer. De noodopvang betreft de periode 12 oktober tot 15 november.

Als u vragen hebt over deze opvang kunt u contact opnemen met Nelleke Mulder van de gemeente Midden-Groningen, tel. 0598-37 37 37.