Tijdelijke huisvesting minderjarige asielzoekers in Zuidbroek

Gemeente Midden-Groningen LogoDe gemeente Midden-Groningen stuurde het volgende bericht:

De opvang van asielzoekers staat onder druk. De toestroom is zo groot dat er in de aanmeldcentra in Budel en Ter Apel niet voldoende bedden beschikbaar zijn. COA is naarstig op zoek naar locaties voor noodopvang. Evenementenhallen of leegstaande kantoorgebouwen zijn niet altijd per direct beschikbaar onder andere vanwege geplande beurzen of verbouw. Hotelkamers zijn per direct beschikbaar en daarom hebben bestuur en directie van COA vorige week besloten hotelkamers te huren voor noodopvang.

Motel Groningen Zuidbroek A7 is een van de locaties voor noodopvang. COA heeft hierover overleg gezocht met de gemeente en afspraken gemaakt met de manager van het motel. Het college heeft ingestemd met tijdelijke huisvesting van maximaal 30 personen. Het hotel stelt 15 kamers beschikbaar voor noodopvang en twee kamers voor de begeleiding. De kamers liggen in een aparte vleugel van het motel, waar ook zaalruimte is voor eten en recreatie. Ontbijt, lunch en diner zijn bij het arrangement inbegrepen. COA vangt in Motel Groningen Zuidbroek A7 minderjarige asielzoekers op. De eerste mensen betrekken 12 oktober hun kamer. De noodopvang betreft de periode 12 oktober tot 15 november.

Als u vragen hebt over deze opvang kunt u contact opnemen met Nelleke Mulder van de gemeente Midden-Groningen, tel. 0598-37 37 37.

Zonnige Zomer

Beste dorpsgenoten,
Na een lastige en voor velen eenzame periode die we hopelijk binnenkort achter ons kunnen laten, willen wij u als Dorpsraad Zuidbroek een zonnige zomer wensen en wel in de vorm van de door u ontvangen zonnebloem !!SonnenblumeDeze mag u poten in het bijgeleverde potje, in de tuin of hoe u het zelf wilt.
Met deze zonnebloem kunt u een prijsjeter beschikking gesteld door COOP Zuidbroekwinnen voor wie de hoogste zonnebloem kweekt.

Regels voor hoogste zonnebloem:
– de zonnebloem kunt u het beste poten tot en met 26 juni;
– daarna is het aan u om de zonnebloem in de weken daarna flink te laten groeien;
– u kunt een foto van uw zonnebloem plaatsen op onze FB-pagina of insturen via de mail voor op de Website zoals vermeld op bijgaand schrijven, zodat ook anderen kunnen zien hoe hoog uw zonnebloem is.
Dit kan tot en met 31 augustus 2021.
Niet vergeten de hoogte erbij vermelden!!

Ná 31 augustus komen we van de Dorpsraad Zuidbroek de
drie hoogst gemelde zonnebloemen
nameten en wordt in week 36 via FB en de Website bekendgemaakt wie er hebben gewonnen.

Bestuursleden en hun gezinnen zijn uitgesloten van deelname.

Zonnebloemactie 20210601
Mocht u informatie over deze actie van de Dorpsraad Zuidbroek willen dan kunt u mailen naar:
Richard Jager – rodyjager@hotmail.com
Sineke Wierenga – s.wierenga@zonnet.nl

Veel plezier en succes,
Richard en Sineke

Veranderingen in het bestuur van de Dorpsraad Zuidbroek

Z van Dorpsraad I
Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Zuidbroek is weer volledig. De gegevens worden op dit moment bij de Kamer van Koophandel gewijzigd zodat ook juridisch alles weer up to date is.

 

Voorzitter: Kees de Vries
Penningmeester: Bert Klungel
Secretaris: Kees Terbijhe
Leden:
Jan Hoffard
Richard Jager
Wil Keesom
Andre Lammers
Reint Meijer
Daniela Stein
Margrietha Swieringa
Sieneke Wierenga

Klaas Wolda

Post kunt u sturen naar
Postbus 19
9636 ZG Zuidbroek

Help het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum door de corona-krisis

SpoorwegmuseStation voorzijde nieuw2[6]um start inzamelingsactie ‘coronagift’

Door de corona-crisis hebben veel organisaties het zwaar te verduren. Dat geldt zeker voor de culturele sector. En daarmee ook voor het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek.
Doordat het museum al enkele weken haar deuren gesloten moet houden, komen er geen bezoekers. Daarnaast zijn ook alle arrangementen en boekingen geannuleerd. Daarentegen lopen de vaste kosten gewoon door.
Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum is een 100% vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, dat bovendien door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is bestempeld.
Om de financiën gezond te houden heeft het stichtingsbestuur de actie ‘coronaLogo NNTTM z-wgift’ opgezet, waarbij een beroep wordt gedaan op het publiek en toekomstige bezoekers.

Via www.nnttm.nl/coronagift kunnen bedrijven en particulieren een vrijwillige donatie aan het NNTTM doen.
Als tegenprestatie ontvangen de deelnemers toegangskaarten voor het museum.

Wegwerphandschoenen en mondkapjes in grijze container

De Gemeente Midden-Groningen laat op haar facebook-pagina weten:

Handschoenen mondkapjeBeschermingsmiddelen tegen het coronavirus zoals mondkapjes, handschoenen en overalls  horen bij het restafval. Wij vinden deze dingen nu regelmatig terug bij het verpakkingsafval. We willen u vragen er extra op te letten om deze beschermingsmiddelen in de grijze restafvalcontainer te doen. Dit ook voor de veiligheid van onze medewerkers. Bovendien kunnen we anders het verpakkingsafval niet meer hergebruiken en zou al het ingezamelde afval verbrand moeten worden.

De Broeckhof gesloten t/m 6 april / Muziekvereniging Oosterbroek en De Schrijvershoek stoppen met activiteiten

Om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, worden openbare evenementen afgelast en gaan horeca- en ontmoetingsgelegenheden dicht.

Harvin Haan, beheerder van Dorpshuis De Broeckhof, schrijft op zondag 15 maart 2020:Broeckhof ingang
Aan alle verenigingen en gebruikers van de Broeckhof haan
Naar aanleiding van het besluit van de regering om alle horeca te sluiten vanaf vandaag 18.00 uur tot en met 6 april
kunnen wij niet anders dan ons daaraan te houden. En hopen wij dat dit zal bijdragen om het corona virus te bedwingen of liefst helemaal te stoppen. Zodat wij samen zo snel mogelijk onze dagelijkse levens weer op kunnen pakken. Logo Muziekvereniging Oosterbroek

Ook Muziekvereniging Oosterbroek stopt met haar activiteiten. Dit is het bericht van haar facebook pagina:
In navolging van de door de overheid aangescherpte maatregelen m.b.t. het corona virus, is er besloten de muzikale activiteiten van onze vereniging tot nader orde af te lasten. Verder zullen er geen openbare activiteiten plaatsvinden in ons gebouw.

Dorpsvereniging De Schrijvershoek laat op de facebook pagina aan haar volgers weten:
Lieve mensen alle activiteiten zijn tot zeker 6 Logo De Schrijvershoekapril afgelast.
Blijft gezond en nieuwe data komen.

Z van Dorpsraad ITot slotte: ook Doorpsraad Zuidbroek neemt zijn verantwoordelijkheid en komt niet bij elkaar. Zeker de vergadering van 25 maart a.s. zal niet doorgaan. Te bespreken onderwerpen worden via de telefoon of de mail afgehandeld. Zonodig komen wij ‘virtueel’ door middel van een conference call bij elkaar.

Contact met de Dorpsraad kunt u opnemen door een mail te sturen naar:
info [at] dorpsraadzuidbroek.com
(Zonder spaties, en vervang [at] door het apenstaartje @)

Beste mensen, pas goed op uzelf en op elkaar, en blijf gezond!

Stichting Actief 50+ zegt activiteiten t/m 31 maart af

HStichting Actief 50+ Zuidbroek logoet bestuur van de Stichting Actief 50+ Zuidbroek heeft, naar aanleiding van adviezen van hogerhand, met ingang van 16 maart a.s. besloten alle activiteiten, i.v.m. het coronavirus, tot nader order stop te zetten.
In elk geval tot 31 maart a.s. zullen er geen activiteiten plaatsvinden. Mochten er in voornoemde periode wijzigingen plaatsvinden dan zullen wij u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Ook de geplande avond over geheugenverlies op 26 maart a.s. gaat, na overleg met mw. Van Woerkom, i.v.m. bovengenoemd virus niet door. Deze avond zal later in het jaar opnieuw worden ingepland.

Wij begrijpen dat deze maatregel ingrijpend is, zowel voor de Stichting, de leden, als voor de beheerder van de Broeckhof, maar het lijkt ons het beste voor iedereen.

Namens het bestuur van Stichting Actief 50+ Zuidbroek
Reint Meijer secretaris.

Wekelijks voorlezen voor jonge kinderen in de Bieb

Bibliotheek Zuidbroek 20200115 voorlezen
Voorlezen is leuk.
Maar het is ook belangrijk.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Ze kennen meer woorden en zijn beter in het verwoorden van emoties.

Samen boekjes lezen, plaatjes kijken en er over praten geeft een kind een gevoel van geborgenheid. Ze leren nieuwe woorden en het prikkelt hun fantasie.
In de bibliotheek van Zuidbroek wordt vanaf woensdag 15 januari elke woensdagmiddag van 15:30 uur tot 16:00 uur voorgelezen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

Prentenboeken
De bibliotheek wil graag het plezier voor prentenboeken en lezen bij kleuters en kinderen van groep 3 en hun ouders over brengen. En hen enthousiast maken om (vaker) gebruik te maken van de bibliotheek. – zo Hannah Sietzema van Bibliotheek Zuidbroek in een bericht op Menterwolde.info.

Kom op Kerstavond naar het Dorpsplein!

Kerstsamenzang DRZ-2019-A4-PPIedereen is van harte uitgenodigd om op Kerstavond naar het dorpsplein Aan t Wotter te komen.

Een Streetdance groep uit het dorp treedt op.
Muziekvereniging Oosterbroek speelt kerstliederen.
De teksten worden op een muur geprojecteerd, zodat mensen makkelijk mee kunnen zingen.

Maar u bent ook welkom om gewoon te genieten van de sfeer, om te luisteren naar de muziek, om te genieten van glühwein of warme chocolademelk.

Alvast een beetje de sfeer proeven?
Kijk hier naar de video’s van de Kerstsamenzang 2017.

Stichting Actief 50+ Zuidbroek logo

Nieuwe website van Stichting Actief 50+

Stichting Actief 50+ Zuidbroek reclame nieuwe website

Er werd al een tijdje hard aan gewerkt. Nu is een wens van veel actieve 50plussers uit Zuidbroek uitgekomen:

Informeren over de uiteenlopende activiteiten van Stichting Actief 50+ Zuidbroek kan sinds kort ook op de eigen website www.actief50pluszuidbroek.nl.

Er is o.a. ook informatie te vinden over de doelstelling van de stichting, over het bestuur  en er is actueel nieuws i.v.m. de stichting te lezen.