Meepraten over verkeersremmende maatregelen Westeind

Het is nog steeds een probleem Рop het Westeind Westeind foto verkeersremmerswordt  vaak veel te snel gereden.

Woensdag 31 mei van 19.00 tot 20.00 uur is er in de Broeckhof een bijeenkomst over de verkeersmaatregelen rondom het Westeind.
De gemeente nodigt u van harte uit.